Oblastní shromáždění

Příští setkání pobočky je plánované na 29.-30.11.2019.