Kontakty

Sídlo pobočky:
Asociace klinických psychologů ČR, z.s.
Pobočka Východní Čechy
Na Okrouhlíku 899
530 03 Pardubice

E-mail: vychodni-cechy@akpcr.cz

Bankovní účet pobočky: ČSOB: 1697938/0300

IČO: 68211601

Placení poplatků za členství

Výše členských poplatků se řídí předpisem AKP ČR.

Pro nepracující důchodce a členy na mateřské dovolené platí jednotný 1000 Kč.

Kontakt na žádosti o udělení souhlasného stanoviska odborné akci:

akreditace vzdělávacích akcí

Mgr. Jan Bažant

Odd. klinické psychologie

Pardubická nemocnice

Kyjevská 44

532 03 Pardubice

e-mail: jan.bazant@akpcr.cz