Oznámení

OOPP pro klinické psychology - kraj Vysočina

Korespondence ze dne 13.3.2020:

Vážená paní prezidentko,

všichni poskytovatelé zdravotních služeb v Kraji Vysočina, bez rozdílu odbornosti, byli obesláni mailem s odkazem, přihlašovacími údaji a výzvou k vyplnění interaktivní tabulky. Pokud některý z poskytovatelů tento mail nedostal, je nutné, aby mě kontaktoval, provedeme dodatečné vygenerování údajů a mail odešleme. Na základě sumarizace požadavků a určeného postupu MZ ČR pro rozdělení ochranných prostředků, budou doručené prostředky distribuovány.

S pozdravem

Jitka Šalandová

Oddělení zdravotní správytel.: +420 564 602 464e-mail: Salandova.J@kr-vysocina.cz